Καθηγητές

Dance Sport Academy

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Εκπαίδευση από έμπειρους και πιστοποιημένους καθηγητές χορού FISTD & LISTD